Kariera

ASM Sales Force Agency jest jedną z najbardziej cenionych agencji marketingowych w Polsce. Obsługujemy setki tysięcy Klientów na terenie kraju oraz zagranicą.  Nasz sukces budują pracownicy, dlatego wszystkich i każdego z osobna traktujemy priorytetowo. Wspieramy ich rozwój zawodowym, kibicujemy poszerzaniu horyzontów, otwieramy ścieżkę do awansu, zapewniamy dostęp do światowej klasy szkoleń, organizujemy kursy językowe oraz dbamy o dobrą atmosferę w biurze. Wykorzystaj możliwości, jakie oferuje ASM SFA i dołącz do nas

 

Dlaczego
ASM SALES FORCE AGENCY SP. Z O.O. ?

Generic placeholder image
Praca w dużej
i stabilnej firmie
Generic placeholder image
Możliwość rozwoju
i realizacji ambicji zawodowych
Generic placeholder image
Zdobycie ciekawego doświadczenia
Generic placeholder image
Przyjazna atmosfera pracy w młodym zespole
Generic placeholder image
Elastyczność
i uwzględnienie indywidualnych potrzeb pracownika

Oferty pracy

Jeśli na chwilę obecną nie znalazłeś odpowiedniej oferty dla siebie zaaplikuj teraz:
Akceptuję poniższe postanowienia

1. Administrator Danych: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ASM Sales Force Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa, KRS: 0000308860, NIP: 5252426505, e-mail sekretariat@asmsalesforce.pl, tel. +48 22 4169696 (dalej: „ASM”).

2. Cel i podstawa przetwarzania danych: podane dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek, pytanie lub pismo przesłane do ASM za pośrednictwem formularza udostępnionego w zakładce „Kontakt” na stronie www.asmsalesforce.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”).

Dane będą przetwarzane w tzw. prawnie uzasadnionym interesie, który polega na obsłudze i rozpatrzeniu Twoich wniosków, pytań lub pism.

3. Odbiorcy danych: pozyskane dane możemy przekazać wyłącznie:

a) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. podmiotowi hostującemu stronę internetową www.asmsalesforce.pl),

b) podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub pismo przesłane za pośrednictwem formularza umieszczonego z zakładce „Kontakt” na stronie www.asmsalesforce.pl.

5. Uprawnienia podmiotu danych: osoba, która podała dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości udzielenia przez ASM odpowiedzi na wniosek/pismo/pytanie zadane na formularzu dostępnym na stronie www.asmsalesforce.pl.

Zapisz się do naszego newslettera