O grupie

ASM Group S.A. jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. ASM Group S.A. działa na terenie Polski oraz Włoch oraz krajów regionu DACH (Niemiec, Austrii i Szwajcarii). Łącznie na wszystkich rynkach spółki ASM Group S.A. obsługują ponad 1500 Klientów. Akcje spółki od 2016 roku są notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych.

ASM Group w Europie

Oferujemy zintegrowane autorskie rozwiązania w zakresie merchandisingu i outsourcingu sił sprzedaży. Pomagamy firmom osiągnąć niezwykłe wyniki sprzedażowe.

ASM Group S.A. to holding z ponad 25-letnim doświadczeniem w sprzedaży detalicznej. Działamy na terenie Polski, Włoch, w Austrii i w Szwajcarii.

Nasze główne filary

Merchandising

Działania marketingowe łączące umiejętności analityczne z dogłębną znajomością produktów oraz postaw i zachowań klientów. Wszystko po to, aby osiągnąć ostateczny cel: upewnić się, że Twoje produkty znajdują się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, we właściwej ilości i we właściwej cenie.

Field marketing

Prezentuj swoje produkty konsumentom „w terenie”, w sklepach detalicznych, na imprezach, na kampusach uniwersyteckich lub w miejscach publicznych. Inicjatywy marketingowe obejmują promocje, prezentacje i sprzedaż bezpośrednią.

Outsourcing sił sprzedaży

ASM Group buduje i zarządza profesjonalnymi zespołami sprzedażowymi złożonymi z przedstawicieli handlowych, promotorów sprzedaży lub doradców handlowych. Zarządzamy również zespołami utworzonymi przez konkretnego Klienta.

Historia powstania