O grupie

ASM Group S.A. jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. ASM Group S.A. działa na terenie Polski oraz Włoch oraz krajów regionu DACH (Niemiec, Austrii i Szwajcarii). Łącznie na wszystkich rynkach spółki ASM Group S.A. obsługują ponad 1500 Klientów. Akcje spółki od 2016 roku są notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych.

Nasze spółki

Nasze główne filary

Merchandising wpływa na zachowania konsumenta poprzez sposób prezentacji towaru celem wzbudzenia jego zainteresowania danym produktem, a docelowo zwiększeniem sprzedaży.

Nasze usługi obejmują:

 • merchandising mobilny,
 • merchandising stacjonarny,
 • merchandising weekendowy,
 • visual merchandising.

Dzięki współpracy z nami Klient otrzymuje:

 • właściwą ekspozycję produktów,
 • wzbudzenie zainteresowania klienta,
 • ugruntowanie pozycji danej marki,
 • stałą dostępność towaru na półkach sklepowych,
 • wzrost sprzedaży.

Outsourcing jest jednym z najskuteczniejszych sposobów optymalizacji procesów biznesowych. Pozwala na ograniczenie kosztów zarządzania personelem, daje większą elastyczność w prowadzeniu biznesu, odciąża klienta na wielu płaszczyznach.

Outsourcing sił sprzedaży to budowa i zarządzanie zespołami przedstawicieli wspierających sprzedaż oraz administrowanie zespołami prowadzonymi przez klienta.

 

Zakres usług świadczonych przez spółki Grupy obejmuje:

 • budowę profesjonalnych zespołów sprzedażowych w tym:
  • przedstawicieli handlowych;
  • promotorów sprzedaży;
  • doradców handlowych;
 • rekrutację i szkolenia członków zespołów,
 • zarządzanie i regularny nadzór nad zespołami,
 • przeprowadzanie okresowych testów sprawdzających osiąganie zakładanych celów,
 • raportowanie wyników.

Zajmujemy się aktywizacją sprzedaży, w tym organizacją akcji promocyjnych mających na celu wsparcie sprzedaży lub promowanie marki, przy wykorzystaniu narzędzi i działań pozwalających na bezpośrednią prezentację produktu/ marki konsumentowi.

Dotyczy to zarówno aktywności przy półce sklepowej, czyli w miejscu, gdzie konsument podejmuje decyzję o zakupie, jak i działań poza miejscem sprzedaży – gdzie potencjalny konsument pracuje, czy spędza wolny czas, tj. ulice, deptaki, plaże, parki, obiekty sportowe, bary, kluby, czy restauracje.

 

Nasze usługi obejmują:

 • animacje,
 • degustacje,
 • samplingi,
 • demo pokazy,
 • konsultacje sprzedażowe,
 • cross selling,
 • eventy,
 • produkcję materiałów POS.

Specjalizujemy się w analizach sytuacji rynkowej opartej na monitoringu półkowym. Cel to gruntowne badanie rynku oraz wykorzystanie innowacyjnych metod analitycznych.

Nasze atuty w zakresie badań rynkowych to:

 • doświadczone zespoły badawcze,
 • precyzyjne raportowanie – dające szerokie spektrum możliwości analitycznych.

Zalety wykorzystania efektów badań marketingowych:

 • możliwość analizy dostępności oraz cen produktów własnych na tle produktów konkurencji
 • analizy tendencji zachodzących na „półce sklepowej” – możliwość oceny rzeczywistego wpływu, jaki na wielkość sprzedaży mają wydatki na usługi merchandisingu, oraz promocję
 • elastyczne reagowanie na zmiany w tendencjach zakupowych po stronie konsumentów

Specjalizujemy się także w badaniach typu „Mystery Shopping” oraz badaniach satysfakcji klienta. Cel to wykorzystanie uzyskanych wyników w praktyce zarządzania.

 • mierzymy
 • analizujemy
 • rekomendujemy

W ramach badania „mystery shopper” sprawdzamy i monitorujemy m.in.:

 • sklepy sieciowe
 • sieci fast food
 • markety budowlane
 • banki
 • restauracje
 • apteki
 • stacje benzynowe
 • salony samochodowe/wypożyczalnie
 • hotele/ salony kosmetyczne i SPA
 • siłownie i kluby fitness

Badanie „satysfakcji klienta” ma wpływ na wyniki i sukces firmy. Pozwala m.in. na zapobieganie odejściu stałych klientów i pozyskiwanie nowych.

Badanie daje możliwość obserwacji zachowania w następujących obszarach:

 • sposobie prowadzenia rozmowy handlowej
 • postawie wobec klienta
 • kulturze osobistej pracownika
 • wiedzy na temat produktów i usług/ dzielenia się wiedzą z klientami
 • sposobie w jaki zaproponowana została usługa/ produkt
 • wyglądzie pracowników/ porządku w miejscu pracy
 • ocenie jakości pracy przez potencjalnych klientów – audytorów


Historia powstania Grupy Kapitałowej ASM GROUP

1994
Powstaje agencja marketingowa Partner ASM
2004
Zmiana formy prawnej Partner ASM ze spółki cywilnej w spółkę jawną. Powstaje PARTNERASM Sp. j.
2010
Nabycie przez PARTNERASM Sp. j. części udziałów stanowiących 30% kapitału zakładowego spółki Gruppo Trade Service - Polska Sp. z o.o.
2010
Zostaje zawiązana ASM GROUP S.A.
2011
Nabycie przez PARTNERASM Sp. j. pozostałych udziałów stanowiących 70% kapitału zakładowego spółki Gruppo Trade Service - Polska Sp. z o.o. PARTNERASM Sp. j. staje się wyłącznym właścicielem Gruppo Trade Sevice - Polska Sp. z o.o.
2011
Zmiana formy prawnej PARTNERASM ze Spółki Jawnej na Spółkę Akcyjną. Powstaje PARTNERASM S.A
2011
Połączenie ASM GROUP S.A. z PARTNERASM S.A.
2011
Nabycie przez ASM GROUP S.A. 100% udziałów w spółce GreyMatters Sp. z o.o.
2012
Nabycie 100% udziałów w Trade S.p.A.
2012
Nabycie przez Trade S.p.A 100% udziałów w Promotion S.r.l
2013
Debiut ASM Group S.A. na NewConnect
2016
Debiut ASM GROUP S.A. na głównym rynku GPW
2018
Nabycie przez ASM GROUP S.A. & FEZ ponad 91% udziałów w spółce Verticom GmbH

AKWIZYCJE

zakup krajowych podmiotówo podobnym profilu działania, w celu zwiększania udziału w krajowym rynku usług wsparcia sprzedaży
zakup podmiotówo podobnym profilu działań na rynkach zagranicznych

ROZWÓJ ORGANICZNY
zakup krajowych podmiotówo podobnym profilu działania, w celu zwiększania udziału w krajowym rynku usług wsparcia sprzedaży
zakup podmiotówo podobnym profilu działań na rynkach zagranicznych

Zapisz się do naszego newslettera