Witamy
w ASM SALES FORCE AGENCY SP. Z O.O.

Sekretariat


tel.: 22 416 96 96
Biuro:
Niedźwiedzia 6B,
02-737 Warszawa
fax: 22 416 96 96
Siedziba:
Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa
525-24-26-505

New Business


Dorota Sobieraj
National Sales Manager
tel.: 505 089 333

Anna Zdzieszyńska
New Business Manager
tel.: 503 694 364

Outsourcing Personalny


Piotr Modliński
Personal Outsoursing Division Director
tel.: 511 768 934

Artur Mantaj
Regional Operation Manager
tel.: 505 085 933
Masz pytania? Napisz do nas:

  Akceptuję poniższe postanowienia

  1. Administrator Danych: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ASM Sales Force Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa, KRS: 0000308860, NIP: 5252426505, e-mail sekretariat@asmsalesforce.pl, tel. +48 22 4169696 (dalej: „ASM”).

  2. Cel i podstawa przetwarzania danych: podane dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek, pytanie lub pismo przesłane do ASM za pośrednictwem formularza udostępnionego w zakładce „Kontakt” na stronie www.asmsalesforce.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”).

  Dane będą przetwarzane w tzw. prawnie uzasadnionym interesie, który polega na obsłudze i rozpatrzeniu Twoich wniosków, pytań lub pism.

  3. Odbiorcy danych: pozyskane dane możemy przekazać wyłącznie:

  a) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. podmiotowi hostującemu stronę internetową www.asmsalesforce.pl),

  b) podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub pismo przesłane za pośrednictwem formularza umieszczonego z zakładce „Kontakt” na stronie www.asmsalesforce.pl.

  5. Uprawnienia podmiotu danych: osoba, która podała dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości udzielenia przez ASM odpowiedzi na wniosek/pismo/pytanie zadane na formularzu dostępnym na stronie www.asmsalesforce.pl.

  Zapisz się do naszego newslettera