Konsultant Call Center Miejsce pracy: Warszawa (Mokotów)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za codzienny kontakt z Klientem, a także wspieraniem działu Sprzedaży w pracach administracyjnych.

Co będzie należało do Twoich obowiązków :
• kontakt telefoniczny z Klientami w celu zbadania ich potrzeb
• wsparcie sprzedaży – obsługą zapytań ofertowych, utrzymywanie kontaktów z klientami, planowaniem i koordynacją spotkań oraz innych działań sprzedażowych,
• wsparcie działu sprzedaży poprzez tworzenie ofert oraz tworzenie prezentacji
• administrowaniem aktywności sprzedażowych w systemie
• stały kontakt z podwykonawcami w kwestii realizacji zamówień przetargowych
• rozliczanie faktur
• terminowe raportowanie swoich działań

Czego od Ciebie wymagamy:

• biegłej umiejętność posługiwania się komputerem, a zwłaszcza pakietem Office – warunek konieczny
• doświadczenia w pracy w call center- warunek konieczny
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• komunikatywności
• kreatywność i inicjatywa w realizowanych zadaniach
• otwartości na spojrzenie biznesowe
• bardzo dobrej organizacja pracy
• zaangażowania w wykonywanie zadań
• umiejętności pracy w zespole
• dobrej znajomość języka angielskiego.

Co możemy Ci zaoferować :

• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji
• elastyczna forma współpracy
• narzędzia pracy
• możliwość dalszego rozwoju zawodowego w strukturach firmy
• pracę w doświadczonym zespole

Wyślij zgłoszenie

1. Administrator Danych: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ASM Sales Force Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy pl. Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, KRS: 0000308860, NIP: 5252426505, e-mail sekretariat@asmsalesforce.pl, tel. +48 22 4169696 (dalej: „ASM”).

2. Cel i podstawa przetwarzania danych: podane dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek, pytanie lub pismo przesłane do ASM za pośrednictwem formularza udostępnionego w zakładce „Kontakt” na stronie www.asmsalesforce.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”). Dane będą przetwarzane w tzw. prawnie uzasadnionym interesie, który polega na obsłudze i rozpatrzeniu Twoich wniosków, pytań lub pism.

3. Odbiorcy danych: pozyskane dane możemy przekazać wyłącznie: a) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. podmiotowi hostującemu stronę internetową www.asmsalesforce.pl), b) podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub pismo przesłane za pośrednictwem formularza umieszczonego z zakładce „Kontakt” na stronie www.asmsalesforce.pl. 5. Uprawnienia podmiotu danych: osoba, która podała dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości udzielenia przez ASM odpowiedzi na wniosek/pismo/pytanie zadane na formularzu dostępnym na stronie www.asmsalesforce.pl.

Dlaczego warto z
nami pracować?

Praca w dużej
i stabilnej firmie

Możliwość rozwoju
i realizacji ambicji zawodowych

Zdobycie ciekawego
doświadczenia

Przyjazna atmosfera pracy
w młodym zespole

Elastyczność i uwzględnienie
indywidualnych potrzeb pracownika