Manager Handlowy ds. rozwoju agencji pracy tymczasowej
Miejsce pracy: cała Polska

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na wymienionym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Bieżący i systematyczny Kontakt z Klientami firmy;
 • Aktywna sprzedaż usług HR;
 • Pozyskiwanie klientów i utrzymywanie relacji biznesowych;
 • Rozwijanie usług na lokalnym rynku;
 • Umawianie spotkań z potencjalnymi kontrahentami;
 • Negocjowanie ofert handlowych;
 • Nadzór nad poprawnością obiegu dokumentów;
 • Zapewnienie wysokiej jakości oferowanych usług;
 • Udział w targach pracy, dniach kariery i innych branżowych spotkaniach z Klientami;

 Wymagania:

 • Warunek konieczny – doświadczenie w agencji pracy minimum rok na analogicznym stanowisku;
 • Warunek konieczny – doświadczenie w pozyskiwaniu klientów dla agencji pracy minimum 2 lata;
 • Dyspozycyjność od poniedziałku do piątku;
 • prawo jazdy kat. B;
 • wiedza ogólna odnośnie rynku pracy w Polsce;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie lub kontrakt B2B;
 • pensję na poziomie 8000-16 000 brutto;
 • samochód służbowy + karta paliwowa;
 • ciekawą pracę w terenie;
 • możliwości rozwoju;
 • Karta Multisport;
 • Ubezpieczenie;
 • Prywatne ubezpieczenie medyczne.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

“Zgadzam się na przetwarzanie przez ASM SFA, moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

Wyślij zgłoszenie

1. Administrator Danych: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ASM Sales Force Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy pl. Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, KRS: 0000308860, NIP: 5252426505, e-mail sekretariat@asmsalesforce.pl, tel. +48 22 4169696 (dalej: „ASM”).

2. Cel i podstawa przetwarzania danych: podane dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek, pytanie lub pismo przesłane do ASM za pośrednictwem formularza udostępnionego w zakładce „Kontakt” na stronie www.asmsalesforce.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”). Dane będą przetwarzane w tzw. prawnie uzasadnionym interesie, który polega na obsłudze i rozpatrzeniu Twoich wniosków, pytań lub pism.

3. Odbiorcy danych: pozyskane dane możemy przekazać wyłącznie: a) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. podmiotowi hostującemu stronę internetową www.asmsalesforce.pl), b) podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub pismo przesłane za pośrednictwem formularza umieszczonego z zakładce „Kontakt” na stronie www.asmsalesforce.pl. 5. Uprawnienia podmiotu danych: osoba, która podała dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości udzielenia przez ASM odpowiedzi na wniosek/pismo/pytanie zadane na formularzu dostępnym na stronie www.asmsalesforce.pl.

Dlaczego warto z
nami pracować?

Praca w dużej
i stabilnej firmie

Możliwość rozwoju
i realizacji ambicji zawodowych

Zdobycie ciekawego
doświadczenia

Przyjazna atmosfera pracy
w młodym zespole

Elastyczność i uwzględnienie
indywidualnych potrzeb pracownika