Starszy Specjalista/ka
ds. Rekrutacji i HR

Osoba na wyżej wymienionym stanowisku będzie głównie odpowiedzialna za aktywny udział w procesie pozyskiwania nowych projektów, a także koordynowania projektów już istniejących.

 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • planowanie i koordynacja procesów rekrutacyjnych ( w tym samodzielna rekrutacja),
 • onboarding pracowniczy,
 • przygotowywanie umów i aneksów dla współpracowników i pracowników firmy ( 80 osób),
 • stała współpraca z działek kadr, z działem prawnym,
 • comiesięczna koordynacja budżetu wynagrodzeń
 • bieżące doradztwo w zakresie spraw personalnych dla kierownictwa i pracowników firmy
 • koordynacja benefitów ( opieka zdrowotna, medyczna, ubezpieczenia)
 • planowanie, tworzenie programów szkoleniowych,
 • organizacja eventów, wydarzeń integracyjnych
 • tworzenie prezentacji na potrzeby Zarządu
 • bieżące zadania


Wymagania:

 • doświadczenie w zakresie rekrutacji (minimum dwa lata)
 • umiejętność współpracy na różnych poziomach
 • doświadczenie w zarządzaniu benefitami
 • dobra znajomość obsługi komputera (Excel), systemu Erecruiter
 • odporność na stres, komunikatywność
 • dobra organizacja pracy
 • samodzielność
 • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego ( w mowie i w piśmie)
 • umiejętność pracy w zespole
 • inicjatywa


Oferujemy:

 • stałe wynagrodzenie plus premie uznaniowe
 • opieka medyczna, karta sportowa
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 • pracę w młodym, energicznym zespole
 • narzędzia pracy: laptop, telefon
 • umowa zlecenie, możliwość umowy o pracę
 • Lokalizacja: Metro Służew

Kontakt:

Zainteresowane osoby, które posiadają wyżej wymienione kwalifikacje prosimy o przesłanie aplikacji (CV) poprzez formularz kontaktowy wraz z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ASM Sales Force Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zostałem/am poinformowany/a, iż w każdej chwili mogę cofnąć zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyślij zgłoszenie

1. Administrator Danych: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ASM Sales Force Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy pl. Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, KRS: 0000308860, NIP: 5252426505, e-mail sekretariat@asmsalesforce.pl, tel. +48 22 4169696 (dalej: „ASM”).

2. Cel i podstawa przetwarzania danych: podane dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek, pytanie lub pismo przesłane do ASM za pośrednictwem formularza udostępnionego w zakładce „Kontakt” na stronie www.asmsalesforce.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”). Dane będą przetwarzane w tzw. prawnie uzasadnionym interesie, który polega na obsłudze i rozpatrzeniu Twoich wniosków, pytań lub pism.

3. Odbiorcy danych: pozyskane dane możemy przekazać wyłącznie: a) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. podmiotowi hostującemu stronę internetową www.asmsalesforce.pl), b) podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub pismo przesłane za pośrednictwem formularza umieszczonego z zakładce „Kontakt” na stronie www.asmsalesforce.pl. 5. Uprawnienia podmiotu danych: osoba, która podała dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości udzielenia przez ASM odpowiedzi na wniosek/pismo/pytanie zadane na formularzu dostępnym na stronie www.asmsalesforce.pl.

Dlaczego warto z
nami pracować?

Praca w dużej
i stabilnej firmie

Możliwość rozwoju
i realizacji ambicji zawodowych

Zdobycie ciekawego
doświadczenia

Przyjazna atmosfera pracy
w młodym zespole

Elastyczność i uwzględnienie
indywidualnych potrzeb pracownika