ASM Sales Force Agency

Spadek cen w kanale e-grocery o 6,5%, ale zakupy spożywcze online wciąż najdroższe

 

Z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy® autorstwa ASM Sales Force Agency wynika, że w kwietniu 2021 r. po raz pierwszy od początku roku, znacząco spadły ceny zakupów w sieci. Wartość koszyka w kanale e-grocery była niższa o 6,5% w porównaniu do marca br., ale wciąż najwyższa w ujęciu całkowitym. Z powodu pandemii i ograniczeń w handlu stacjonarnym, zamawianie żywności przez Internet cieszyło się w ostatnich miesiącach coraz większym zainteresowaniem. Czy zaobserwowana obniżka to początek walki o klienta, który po luzowaniu obostrzeń może wrócić do stacjonarnych zakupów?

W kwietniu nadal obowiązywały w Polsce limity obecności klientów w sklepach. Wydaje się, że nikt nie spodziewał się aż tak długiego i surowego lockdownu. Eksperci ASM Sales Force Agency zaobserwowali ponowny spadek średnich cen koszyków w 5 sieciach między kwietniem a marcem 2021 roku. Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieciach: E.Leclerc (7,08%), w kanale e-grocery (-6,49%) oraz w sklepach innej sieci Cash&Carry (-4,30%). Natomiast w ujęciu rocznym, na 11 badanych sklepów, w 9 ceny były niższe niż przed rokiem, a w 2 wyższe. Ceny poszły w górę w Intermarche (0,89%) oraz Tesco (7,56%). Największy spadek cen koszyka odnotowano w sieci Lidl, w której średnia cena w kwietniu 2021 była niższa aż o 20,62 zł niż przed rokiem. To spadek o 8,76%.

Badanie koszyka zakupowego kwiecień 2021

 

W kwietniu br. Badanie i Raport Koszyk Zakupowy® przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency wykazało średnią cenę koszyka na poziomie 227,28 zł. To minimalny spadek wobec marca (0,61 zł tj. 0,27%) i nieco większy wobec lutego br. (o 2,53 zł tj. 1,1%). Mimo niewielkiej zmiany, zaobserwowany trend potwierdza utrzymującą się silną konkurencję cenową pomiędzy sieciami.

Analiza średniej wartości koszyka zakupowego wykazała, że w kwietniu 2021 r. najtańsze zakupy można było ponownie zrobić w sklepach sieci Auchan, w której średni koszt koszyka zakupowego ASM Sales Force Agency wyniósł 214,55 zł. To o 2,22 zł więcej niż wyniósł najtańszy koszyk w marcu, również należący przed miesiącem do Auchan. O miano sieci z najniższą wartością koszyka walczyły również sklepy Lidl (214,61 zł) i Biedronka (215,87 zł). Najwyższą wartość koszyka zakupowego w kwietniu 2021 r. ASM Sales Force Agency odnotowała w sieci Tesco, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 243,19 zł, czyli o prawie 13,3% więcej niż w najtańszym Auchan.

Po raz kolejny w ujęciu całkowitym najdroższym kanałem zakupów pozostaje e-grocery. Tam średnia suma koszyka zakupowego kształtowała się na poziomie 253,49 zł, co stanowi jednak spadek cen w tym kanale o 17,59 zł (6,5%) wobec marca.

Raport koszyk zakupowy kwiecień 2021

 

* Ceny produktów odbiegających gramaturą od uwzględnionych w badaniu, zostały odpowiednio przeliczone.
** Jeden z produktów w grupie SŁODYCZE został zastąpiony zamiennikiem.

 

Badanie koszyka zakupowego przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency w kwietniu 2021 r. wskazało, że w tym miesiącu najtańsze zakupy można było zrobić w kanale tradycyjnym (224,66 zł). Najdroższy w kwietniu 2021 r. był kanał e-grocery, gdzie zakupy kosztowały w przybliżeniu 253,49 zł, czyli o 12,8% więcej niż w najtańszym kanale tradycyjnym.

Raport wykres koszyk zakupowy kwiecień 2021

Choć kwiecień 2021 r. to widoczny spadek cen w kanale e-grocery to spośród 10 analizowanych grup produktów, 6 było najdroższych w tym kanale sprzedaży. Przed miesiącem w sklepach online najdroższych było 8 grup, a w lutym 6.  Najwięcej najtańszych grup produktowych (po 2) można było znaleźć w sieciach Lidl, Biedronka i Auchan. Ani jednej najtańszej grupy produktów nie było w kwietniu w kanale e-grocery oraz w sieciach Carrefour, Intermarché i Tesco.

Analizując koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych moglibyśmy zapłacić 181,92 zł (więcej o 3,26 zł niż w marcu), natomiast koszyk produktów najdroższych293,06 zł  (mniej
o 22,34 zł niż w marcu). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w kwietniu 2021 r. wyniosła 111,14 zł i jest ona o 25,60 zł mniejsza niż w marcu. Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, to suma koszyka minimalnego w kwietniu 2021 r. była wyższa o 9,29 % niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w kwietniu br. tańszy o 13,95% niż w 2020 r.

Zobacz też, jak kształtowało się Badanie i Raport Koszyk Zakupowy® w poprzednim miesiącu – Koszyk Zakupowy marzec 2021.

Warte uwagi

Dedykowany zespół ekspertów przystępuje do oceny projektu pod kątem wszystkich potrzeb i analizuje możliwe ścieżki prowadzenia projektu z możliwie jak największym, możliwym wykorzystaniem narzędzi, jakie dostarcza nam aplikacja DataSense.