ASM Sales Force Agency

Czym jest outsourcing sprzedaży – zadania, zalety

Prowadząc działalność handlową, wielu przedsiębiorców korzysta z zasobów kadrowych i infrastrukturalnych zewnętrznego podmiotu. W ten sposób realizuje tzw. outsourcing sprzedaży. Za poszczególne procesy odpowiada w całości lub części wyspecjalizowana w tym zakresie firma. Nie tylko zajmuje się rekrutacją i szkoleniem pracowników, ale także wykorzystuje wszelkie dostępne narzędzia, pomocne w dotarciu do odbiorcy. Należą do nich aplikacje, systemy raportowania, urządzenia mobilne ułatwiające komunikację czy samochody firmowe.

Outsourcing może obejmować wszystkie etapy związane ze sprzedażą produktu. Wdrożenie w przedsiębiorstwie tych rozwiązań wymaga jednak dogłębnej analizy. Wybór optymalnego partnera zależy od jego doświadczenia branżowego, zasobów kadrowych, liczby projektów zakończonych sukcesem czy poziomu innowacyjności stosowanych rozwiązań.

Skuteczne kampanie sprzedażowe – dla kogo?

Na outsourcing sił sprzedaży decydują się przedsiębiorcy, którzy chcą skupić się na głównym profilu działalności firmy bez konieczności kosztownego i czasochłonnego budowania struktur sprzedażowych. Realizacją poszczególnych procesów zajmuje się zewnętrzny dział, który dysponuje dedykowanymi narzędziami, takimi jak aplikacje czy urządzenia mobilne. Wyspecjalizowani handlowcy odpowiadają za wprowadzenie nowego produktu na rynek oraz dobór doświadczonych ekspertów. Ich zadaniem jest także czuwanie nad realizacją kolejnych etapów planu.

Dużą popularnością cieszy się także outsourcing sprzedaży B2B. To niepowtarzalna szansa na rozwój dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku od niedawna. Stanowi doskonałą okazję do poszerzania wiedzy na temat organizacji poszczególnych procesów oraz odpowiadania na potrzeby konsumentów w sposób zaplanowany i przemyślany. Nierzadko z tego rozwiązani korzystają także korporacje.

Korzyści, jakie niesie za sobą outsourcing sprzedaży

Najważniejszą zaletą outsourcingu sprzedaży jest optymalizacja kosztów. Brak konieczności zatrudniania wyspecjalizowanych pracowników oraz zakupu dodatkowego sprzętu i samochodów firmowych generuje znaczące oszczędności w budżecie przedsiębiorstwa. Właściciele decydują się na delegowanie zadań działu sprzedaży także ze względu na oszczędność czasu. Zewnętrzny podmiot zapewnia wsparcie doświadczonego zespołu handlowców oraz dostęp do ich szerokiej wiedzy oraz najnowszych rozwiązań (aplikacje, urządzenia mobilne). Pracownicy mogą więc bez przeszkód realizować zadania, w których się specjalizują.

Równie ważnym aspektem jest możliwość skorzystania z nowoczesnych rozwiązań marketingowych i informatycznych. Wiele firm ogranicza bowiem wysokie koszty zakupu oprogramowania i licencji oraz nie decyduje się na stworzenie rozbudowanych baz danych. Odpowiednio stymulowany rozwój przedsiębiorstwa przekłada się na zwiększenie skali działalności, a nawet realną szansę wejścia na nowy rynek.

Zewnętrzy podmiot dysponuje bogatym doświadczeniem sprzedażowym, dzięki czemu może obiektywnie ocenić aktualnie stosowane rozwiązania, a także wskazać nowe, bardziej skuteczne sposoby na osiągnięcie wyznaczonych celów. Outsourcing sprzedaży to dla przedsiębiorstw szansa na weryfikację potencjału rynku zagranicznego czy nowych segmentów klientów. Tym samym firma nie ponosi wysokich kosztów związanych z inwestycjami oraz zatrudnieniem wykwalifikowanych handlowców.

Jakie inne korzyści niesie za sobą outsourcing działu sprzedaży?

Brak konieczności wprowadzania zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie oraz odciążenie własnych pracowników. Realizację poszczególnych projektów wspierają profesjonalni handlowcy zewnętrzni. Koszty, ponoszone w ramach outsourcingu sprzedaży, obejmują jedynie wynajęcie zasobów i usług zewnętrznych. 

Wyspecjalizowany partner odpowiada za rekrutację i selekcję pracowników, dostarczenie niezbędnych narzędzi pracy, administrację systemów oraz obsługę kadrowo-płacową. Prowadzi także szkolenia wstępne, koordynuje pracę zespołu oraz czuwa nad efektywnością realizowanych procesów. 

Warte uwagi

Dedykowany zespół ekspertów przystępuje do oceny projektu pod kątem wszystkich potrzeb i analizuje możliwe ścieżki prowadzenia projektu z możliwie jak największym, możliwym wykorzystaniem narzędzi, jakie dostarcza nam aplikacja DataSense.